Обложка книги Macromedia Flash 5: Animating for the Web

Macromedia Flash 5: Animating for the Web

ISBN: 0130334073;