Обложка книги Screen Culture: History and Textuality (Stockholm Studies in Cinema (John Libbey Publishing))

Screen Culture: History and Textuality (Stockholm Studies in Cinema (John Libbey Publishing))

ISBN: 0861966457;
Издательство: John Libbey & Company Ltd
Страниц: 278