Обложка книги The Bobbsey Twins: The Secret at the Seashore (The Bobbsey Twins, 31989)

The Bobbsey Twins: The Secret at the Seashore (The Bobbsey Twins, 31989)

ISBN: 0448437546;