Обложка книги Yigal Azrouel

Yigal Azrouel

ISBN: 978-6-1320-0370-6;

s Spring fashion shows.