Обложка книги Олами рух/Мир души. Книга на таджикском языке. Тарчума ва тахияи Далери Рахматуллох

Олами рух/Мир души. Книга на таджикском языке. Тарчума ва тахияи Далери Рахматуллох

ISBN: 978-5-4236-0217-8;
Серия:
Издательство: Диля
Страниц: 448

Мегуянд, ки барои навиштани китоби судманд, зинда, ба хонандагон заррахои эхёи рухй ва умедвориро атокунанда хдмагй ба даст калам гирифтан, онро ба ранг тар кардан ва дар руи когаз дили худро холй кардан кифоя аст. Китоби «Олами рух» махз хамин тавр тавлид ёфтааст, ин хатто на олам, балки Коинотест, ки бо нурхои равшани дониши рухии садх, о олимони «давраи тиллоии Ислом», ворисони паёмбар Мухдммад (с.а.с.) саршору мунаввар гардидааст.То имруз китобхои зерини Ш. Аляутдинов дар тарчумаи Далери Рахматуллох нашр гардидаанд: «Куръони Мукаддас. Маъниёт», чилди 1, «Оламхои гайб», «Мардон ва Ислом», «Занон ва Ислом», «Фикхи осонбаён».

Похожие книги:

Скандально известный австрийский писатель Леопольд фон …

Шамиль Аляутдинов
Говорят, чтобы написать полезную, живую, дарующую читат…
В данную книгу вошли лишь 60 интервью Шамиля Аляутдинов…