Обложка книги Amazonia: Territorial Struggles on Perennial Frontiers

Amazonia: Territorial Struggles on Perennial Frontiers

ISBN: 0801866618; 9780801866616;
Издательство: Johns Hopkins University Press
Страниц: 320