Обложка книги LA Pobreza En Guatemala (World Bank Country Studies                         De Estyduis Dek Babci Nybduak Sibre Oauses)

LA Pobreza En Guatemala (World Bank Country Studies De Estyduis Dek Babci Nybduak Sibre Oauses)

ISBN: 0821355546;
Издательство: World Bank Office of the Publisher