Обложка книги Hospitality Management Education (The Haworth Hospitality Press)

Hospitality Management Education (The Haworth Hospitality Press)

,

ISBN: 0789004410;
Издательство: Haworth Press